Diensten

Overzicht van onze diensten

In ArboPlein vindt u een partner met ruime expertise en ervaring op het gebied van ziekteverzuim en re-integratie. Die kennis passen wij toe om in iedere specifieke situatie een passende oplossing te vinden.

Werk en Inkomen

Heeft u vragen over werk, inkomen en/of re-intergratie.

Arbeidsdeskundig advies

De geregisteerde arbeidsdeskundigen van ArboPlein kunt u onder meer inzetten voor:
• functie analyses (het in kaart brengen van de fysieke- en mentale belasting van een bepaalde functie)
• werkplekonderzoeken
• advisering en ondersteuning rondom sociale wet- en regelgeving ondersteuning bij de opmaak van het re-integratieverslag/ -dossier
• loopbaanadviesgesprekken
• re-integratie 1e spoor (terugkeer bij de eigen werkgever)
• re-integratie 2e spoor (terugkeer bij een andere werkgever)
• onafhankelijke arbeids(on)geschiktheidsonderzoeken
• inventarisatie arbeidsmogelijkheden
• (contra)expertise bij conflictsituaties in gerechtelijke procedures

Verzuimadviseur

De Verzuimadviseur van ArboPlein kunt u onder meer inzetten voor:

– advisering omtrent verzuimpreventie (conflicten, verzuim en ziekte)
– advisering omtrent interventiemogelijkheden (individueel en/ of afdelingsgericht)
analyse van en advisering omtrent verzuimvraagstukken
casemanagement (het coördineren van en adviseren in trajecten van zieke werknemers binnen uw organisatie)

Verzuimadvies

Wilt u als werkgever meer informatie over verzuim binnen uw bedrijf

Verzuimadvies

Wilt u als werkgever meer informatie over verzuim binnen uw bedrijf

Verzuimbeleid

Het opstellen en implementeren van een ziekteverzuimbeleid is voor de meeste werkgevers geen probleem. In de praktijk is het vooral de uitdaging ervoor te zorgen dat iedereen zich ook echt aan het opgestelde beleid houdt.

Bij het opstellen en implementeren van een ziekteverzuimbeleidsplan ligt de sleutel tot succes in de gemeenschappelijke aanknopingspunten. Deze aanknopingspunten moeten te herkennen zijn voor alle betrokken partijen en aansluiten op de doelstellingen van het bedrijf.

“Of je doet een stap naar voren richting groei, of je doet een stap naar achteren richting veiligheid” (Abraham Maslow)

ArboPlein biedt ondersteuning bij het opstellen van een ziekteverzuimbeleid dat past binnen uw organisatiecultuur en aansluit op de huidige wet- en regelgeving. Hiermee worden de inspanningsverplichtingen van zowel werkgever als werknemer in ogenschouw genomen.

ArboPlein biedt creatieve en persoonlijke oplossingen

Dit is mogelijk dankzij ons grote netwerk dat bestaat uit geregistreerde specialisten.